Υπεύθυνοι

Η Διοικητική Υποστήριξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής παρέχεται από τον Τομέα Βαφικής του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

sypistosel_new

Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Ιστοσελίδας:

sypanist